kendi kendinin terapisti olmak

garip
(bkz: kendini tanımak)

İnsanın kendini çok iyi tanıması ile başarabileceği bir durumdur. Hz. Ali konuya ilişkin şöyle bir söz sözlemiş; "senin ilacın sende olduğu halde bilmiyorsun. İlletin de gene sende olduğu halde görmüyorsun. Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Halbuki büyük alem sende saklıdır, bilmiyorsun. Sen öyle apaçık bir kitapsın ki, gizli olan şeyler o kitabın harfleri ile meydana çıkar, okunur. Sen vücutsun, senin harice ihtiyacın yok. Sende mevcut olan şeyler, kitaba gelmez. Kainat kitabında yazılı olan şeylerin hepsi senden çıkmıştır."

İnsanlar çoğu zaman toprağında zengin bir altın damarının olduğundan habersiz toprak sahibi gibi kendi zayıf ve kuvvetli yönlerinden bihaber yaşarlar. Bu yüzden insan tanımaya önce kendinden başlanmalıdır. Kendini iyi tanıyan bir insan nasıl mutlu olacağını, sorunları ile nasıl mücadele etmesi gerektiğini bilir ve kendi kendinin terapisti olabilir.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol